B.Vitab

null
Thành phần: Vitamin B1, B2, B6, B12, Calci panthothenat, PP NULL ()
Số đăng ký: VD-3355-07
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG