Aupisin 1,5g

null
Thành phần: Ampicilin 1g, sulbactam 0,5g ()
Số đăng ký: VD-13553-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 37.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG