Aumakin 625

null
Thành phần: Amoxicilin trihydrat tương đương 500mg Amoxicilin; Potassium clavulanate tương đương 125mg acid clavulanic ()
Số đăng ký: VD-12496-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 7.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG