Augtipha 281,25mg

null
Thành phần: Amoxicilin (dưới dạng amoxxicilin trihydrat) 250mg/gói 3,8g; acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat) 31,25mg/gói 3,8g NULL ()
Số đăng ký: VD-22213-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột pha nhỗn dịch uống
Phân loại: null
Giá tham khảo: 5.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG