Augbidil 1g

null
Thành phần: Amoxicillin trihydrat tương đương Amoxicillin 875mg; Clavulanat kali tương đương acid Clavulanic 125mg NULL ()
Số đăng ký: VD-14676-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 9.450 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG