Augbidil 1g

null
Thành phần: Amoxicillin+Clavulanic acid NULL ()
Số đăng ký: VD-14676-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CPDP Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 9.450 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG