Augbactam 1g/200mg

null
Thành phần: Amoxicillin 1g Clavulanic acid 200mg 1g;200mg ()
Số đăng ký: VD-13551-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 30.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG