Atussin

Thuốc kê đơn
Thành phần: Mỗi 5 ml chứa: Dextromethorphan.HBr 5 mg; Clorpheniramin maleat 1,33 mg; Trisodium citrat dihydrat 133 mg; Ammonium chlorid 50 mg; glyceryl Guaiacolat 50 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-24046-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Siro
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 15.503 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG