Artiflax 500

null
Thành phần: Glucosamine sulfat 500mg (dưới dạng Glucosamin sulfat sodium chloride) 500mg ()
Số đăng ký: VD-17666-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG