Apitim 5

Thuốc kê đơn
Thành phần: Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat 6,9 mg) 5 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-21811-14
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 991 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG