Ampicillin 1g

null
Thành phần: Ampicilin 1g ()
Số đăng ký: VD-12875-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 4.819 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG