Amoxicillin 250mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 250 mg NULL ()
Số đăng ký: VD-20313-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 630 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG