Amoxicilin 250mg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicllin trihydrat) 250mg ()
Số đăng ký: VD-18307-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 490 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG