AmoDHG 500

null
Thành phần: Amoxicilin trihydrat (tương đương 500mg Amoxicillin khan) ()
Số đăng ký: VD-9983-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 840 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG