Ambroxol 30 mg

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Ambroxol hydroclorid 30mg 30mg ()
Số đăng ký: VD-29138-18
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 300 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG