Alphachymotrypsin

null
Thành phần: Chymotrypsin 21micro katals ()
Số đăng ký: VD-13550-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.200 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG