Albenca 400

null
Thành phần: Albedazol 400mg NULL ()
Số đăng ký: VD-14301-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 4.830 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG