Agilizid

null
Thành phần: Gliclazid 80mg ()
Số đăng ký: VD-12766-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.300 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG