Adretop

null
Thành phần: Adrenalin 1mg/1ml ()
Số đăng ký: VD-10428-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 3.150 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG