Acemol Enfant - 100mg

null
Thành phần: Paracetamol 100mg ()
Số đăng ký: VD-16814-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CPDP 2/9
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 160 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG