Acemetacin STADA® 60 mg

null
Thành phần: Acemetacin 63 mg ()
Số đăng ký: VD-10762-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Liên doanh Stada Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 400 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG