Acebis - 2,25g

Thuốc kê đơn
Thành phần: Cefoperazon sodium tương ứng 1,5g Cefoperazon; Sulbactam sodium tương ứng 0,75g Sulbactam NULL ()
Số đăng ký: VD-16366-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: bột pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 84.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG