Ace-Cold

null
Thành phần: acetylcystein ()
Số đăng ký: VD-13330-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.260 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG