Hướng dẫn cập nhật thông tin phòng khám

1. Tôi muốn đăng thông tin của Cơ sở y tế của tôi lên trang hososuckhoe.net thì phải làm thế nào?

2. Tôi muốn thay đổi thông tin không chính xác trên trang hososuckhoe.net thì phải thế nào?

3. Khiếu nại thông tin cơ sở, số điện thoại không chính xác?

TRẢ LỜI

1. Tôi muốn đăng thông tin của Cơ sở y tế của tôi lên trang hososuckhoe.net thì phải làm thế nào?

a. Anh chị vui lòng tạo tài khoản trên trang hososuckhoe.net tại địa chỉ https://hososuckhoe.net/register.html

b. Điền thông tin đầy đủ của phòng khám / cơ sở của mình tại địa chỉ https://hososuckhoe.net/nguoi-dung/thong-tin-phong-kham.html

c. Upload các hình ảnh của cơ sở y tế (không bắt buộc), upload bản scan giấy phép hoạt động của cơ sở y tế, danh mục kỹ thuật (bắt buộc)

d. Bấm vào nút "Gởi xác nhận"

e. Ban quản trị sẽ đối chiếu và đăng công khai lên hệ thống và thông báo cho anh chị bằng email.

2. Tôi muốn thay đổi thông tin không chính xác trên trang hososuckhoe.net thì phải thế nào?

a. Nếu anh chị là chủ cơ sở thì làm các bước như Câu 1, và copy đường dẫn hiện có của cơ sở vào mục Link tham chiếu.

b. Gởi xác nhận cho chúng tôi.

3. Khiếu nại thông tin cơ sở, số điện thoại không chính xác?

Chúng tôi luôn lắng nghe để điều chỉnh những thông tin không chính xác, có thể gây phiền đến quý vị. Khi phát hiện những sai lệch thông tin từ trang web, xin vui lòng thông tin về ban quản trị theo các cách sau:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Messenger: https://www.facebook.com/hososuckhoe

Nhập tin phản hồi tại địa chỉ: https://hososuckhoe.net/lien-lac.html