Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt

Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt [ Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt ]

Mã dịch vụ: 28.0033.0773
Giá dịch vụ: 879.000 VNĐ