Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công)

Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) [ Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis ]

Mã dịch vụ: 22.0149.1594
Giá dịch vụ: 45.000 VNĐ
Ý nghĩa
Định nghĩa
Giá trị bình thường
Diễn giải kết quả