Truyền tĩnh mạch - Alvesin 40 500ml

Truyền tĩnh mạch - Alvesin 40 500ml [ Truyền tĩnh mạch ]

Mã dịch vụ: 03.2391.0215
Giá dịch vụ: 250.000 VNĐ