Tiêm trong da

Tiêm trong da [ Tiêm (bắp/dưới da/tĩnh mạch) ]

Mã dịch vụ: 03.2387.0212
Giá dịch vụ: 10.000 VNĐ