Tiêm dưới da

Tiêm dưới da [ Tiêm (bắp/dưới da/tĩnh mạch) ]

Mã dịch vụ: 03.2388.0212
Giá dịch vụ: 20.000 VNĐ