Tiêm bắp thịt

Tiêm bắp thịt [ Tiêm (bắp/dưới da/tĩnh mạch) ]

Mã dịch vụ: 03.2389.0212
Giá dịch vụ: 20.000 VNĐ