Thụt tháo

Thụt tháo [ Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn ]

Mã dịch vụ: 01.0221.0211
Giá dịch vụ: 78.000 VNĐ