Thụt tháo phân

Thụt tháo phân [ Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn ]

Mã dịch vụ: 02.0339.0211
Giá dịch vụ: 78.000 VNĐ