Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng

Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng [ Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn ]

Mã dịch vụ: 02.0338.0211
Giá dịch vụ: 78.000 VNĐ