Thụt giữ

Thụt giữ [ Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn ]

Mã dịch vụ: 01.0222.0211
Giá dịch vụ: 78.000 VNĐ