Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo

Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo [ Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung ]

Mã dịch vụ: 13.0144.0721
Giá dịch vụ: 370.000 VNĐ