Mã dịch vụ: 22.0020.1347
Giá dịch vụ: 47.000 VNĐ
Ý nghĩa
Chỉ định cho bệnh nhân nghi ngờ thiếu tiểu cầu hoặc mắc bệnh von Willebrand
Theo dõi liệu pháp cầm máu ở các bệnh nhân được chẩn đoán chảy máu có liên quan đến bệnh von Willebrand, rối loạn chức năng tiểu cầu (thrombocytopathy), hoặc chứng ure trong máu (uremia)
Định nghĩa
Thời gian máu chảy xác định giai đoạn đầu của quá trình cầm máu: tương tác của tiểu cầu với thành mạch máu và tạo thành nút chặn cầm máu. Thời gian máu chảy là xét nghiệm sàng lọc cơ bản để phát hiện các rối loạn chức năng tiểu cầu và các rối loạn đông máu
Giá trị bình thường
Nam: 2 - 5.3 Phút.
Nữ: ≤ 4
Diễn giải kết quả