Mã dịch vụ: 24.0094.1623
Giá dịch vụ: 50.000 VNĐ
Ý nghĩa
Chẩn đoán trực tiếp bệnh tinh hồng nhiệt (scarlet fever), viêm quầng (erysipelas), và viêm họng và amiđan do streptococcus.
Chẩn đoán gián tiếp bệnh RF, GN, phát hiện nhiễm khuẩn streptococcus và chẩn đoán phân biệt tình trạng đau khớp do RF và bệnh viêm khớp dạng thấp (RA).
Định nghĩa
ASO là đáp ứng của cơ thể khi nhiễm vi khuẩn streptococcus nhóm A gây tan máu beta, là những vi khuẩn sinh enzyme streptolysin O, có thể làm tan hồng cầu.
ASO xuất hiện trong huyết thanh sau 1 tuần kể từ khi nhiễm streptococcus. Giá trị ASO trong máu cao cho biết bệnh nhân đang nhiễm hoặc đã từng nhiễm vi khuẩn streptococcus. Xét nghiệm ASO được thực hiện nhiều lân liên tục để chẩn đoán phân biệt giữa tình trạng nhiễm cấp và ủ bệnh. Chẩn đoán đã từng nhiễm streptococcus khi kết quả ASO tăng trong nhiều tuần sau đó giảm chậm. Giá trị ASO đạt giá trị cao nhất trong 3 tuần sau khi xuất hiện các triệu chứng cấp tính của bệnh streptococcus, sau 6 tháng, khoảng 30% bệnh nhân có kết quả ASO trở về mức bình thường.
ASO tăng ở 80-85% bệnh nhân mắc bệnh thấp khớp cấp (RF) và 95% bệnh nhân viêm thận tiểu cầu cấp (GN).
Giá trị bình thường
Nam: < 200 UI/mL.
Nữ: < 200 UI/mL.
Diễn giải kết quả
Kết quả tăng
Tăng trong bệnh mủ da (pyoderma), viêm thận sau chốc lở (postimpetigo nephritis) gây ra do streptococcus nhóm A (GAS), bệnh thấp khớp cấp (RF) và viêm họng.