Soi đáy mắt trực tiếp

Soi đáy mắt trực tiếp [ Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng ]

Mã dịch vụ: 14.0218.0849
Giá dịch vụ: 49.600 VNĐ