Soi đáy mắt cấp cứu

Soi đáy mắt cấp cứu [ Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng ]

Mã dịch vụ: 03.0152.0849
Giá dịch vụ: 49.600 VNĐ