Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương

Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương [ Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng ]

Mã dịch vụ: 03.1700.0849
Giá dịch vụ: 49.600 VNĐ