Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa

Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa [ Siêu âm ]

Mã dịch vụ: 18.0035.0001
Giá dịch vụ: 120.000 VNĐ