Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….)

Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) [ Siêu âm ]

Mã dịch vụ: 18.0044.0001
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ