Siêu âm ổ bụng

Siêu âm ổ bụng [ Siêu âm ]

Mã dịch vụ: 02.0314.0001
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ