Siêu âm màng phổi

Siêu âm màng phổi [ Siêu âm ]

Mã dịch vụ: 03.0070.0001
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ