Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….)

Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) [ Siêu âm ]

Mã dịch vụ: 18.0043.0001
Giá dịch vụ: 100.000 VNĐ