Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới

Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới [ Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu ]

Mã dịch vụ: 18.0029.0004
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ