Siêu âm Doppler tim

Siêu âm Doppler tim [ Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu ]

Mã dịch vụ: 02.0113.0004
Giá dịch vụ: 180.000 VNĐ