Siêu âm Doppler mạch máu (cảnh)

Siêu âm Doppler mạch máu (cảnh) [ Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu ]

Mã dịch vụ: 02.0112.0004
Giá dịch vụ: 120.000 VNĐ