Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới

Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới [ Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu ]

Mã dịch vụ: 18.0045.0004
Giá dịch vụ: 200.000 VNĐ