Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) [ Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) ]

Mã dịch vụ: 37.8D09.1033
Giá dịch vụ: 30.700 VNĐ